Hjemmefrisører ?>

Hjemmefrisører

Noen velger å klippe hjemmefra da dette er ganske kostnadseffektivt. På denne måten er risikoen med å starte opp mindre enn den ellers ville vært.

Kostnadseffektivt å klippe hjemme

Det kan være kostnadseffektivt å klippe hjemme. Man behøver ikke nødvendigvis den dyreste stolen og det dyreste utstyret, men det må være godt nok til at kundene ønsker å komme tilbake. Man bør ha et rom i huset tilpasset å ta imot kunder. Ved å holde kostnadene nede på denne måten kan man drive for lavere pris per klipp eller behandling. Alternativt kan man bruke denne metoden for å bygge opp en kundekrets før man tar steget med å starte opp et annet sted med høyere husleie. På denne måten

Komplett frisørsalong hjemme

Det kan bli kostbart om man ønsker å ha en komplett frisørsalong hjemme. Det krever at man har plass til alt man tenger. Gjerne et eget rom med tilgang til å sette opp vasker for å vaske håret til kundene før man starter klippen eller behandlingen.

Det er både fordeler og ulemper med å jobbe hjemmefra. Den viktigste fordelen er gjerne at man får mindre utgifter. En ulempe kan være at man gjerne ikke har kolleger. Jobber man i en frisørsalong i Voss borte fra hjemmet har man ofte fordelen med at man har noen å snakke med som får dagen til å gå raskere. Frisører kan ha noen dager uten at det er helt fullt med kunder, mens rundt noen sesonger og feiringer kan de ha mye press på de ansatte.

Det er kostnadseffektivt å ha en frisørsalong hjemme, men det gjør også at man ikke har kolleger å prate med når det er stille tider. En komplett frisørsalong kan bli ganske postboks.