Kantinedrift som en del av facility management ?>

Kantinedrift som en del av facility management

Når man skal velge en leverandør for kantinedrift for bedriften sin, så har man valget om man velger en enkeltstående leverandør for kantine, eller om man konsoliderer denne tjenesten med ytterligere tjenester for facility management.

Det er mange fordeler ved å la kantinedrift være en del av facility management. Det er for eksempel større sjanser for å spare penger på grunn av at man vil bli en større kunde av leverandøren enn man ville hatt om man kun valgte kantine-tjenester fra denne leverandøren og andre tjenester for facility management fra en annen leverandør. Facility management er en praktisk løsning og gir mange fordeler, og dette gir muligheten for å redusere bedriftens utgifter.

Uansett om man velger å benytte seg av en egen leverandør for kantinedrift eller om man benytter seg av en leverandør av facility management, så vil dette kunne frigjøre din bedrift til å fokusere på kjernevirksomhet, i tillegg til å få bedre oversikt over utgifter i bedriften.

De fleste bedrifter ønsker å fokusere på kjernevirksomheten da det er her de har opparbeidet sin omsetning og det er dette man ønsker å rette sine investeringer mot i stedet for at man skal bruke mye tid og energi på å sikre at de ansatte får servert mat i lunsjen eller at de oppholder seg i et rengjort lokale.

Andre virksomheter har dette som sin kjernevirksomhet og kan utføre denne tjenesten for deg slik at du kan fokusere på det som er viktig for din bedrift. På denne måten kan man også spare en del på utgifter som man tidligere ikke nødvendigvis har hatt full oversikt over.

Fordeler med facility management som valg

Når man skal velge om man ønsker å benytte samme leverandør for flere tjenester innenfor facility management eller om man ønsker å benytte kun en leverandør for kantine, så vil man raskt se fordeler med å kunne kontakte en leverandør for flere tjenester, i tillegg til at man har full oversikt over kostnadene fra denne leverandøren. Det blir enklere å administrere disse tjenestene med kun et kontaktpunkt. Man vil også kunne spare mer da man får redusert pris i forhold til innkjøpsstørrelse.

Når man ønsker å spare penger i bedriften, så behøver man ikke gjøre dette ved å kutte i tilbudet, men man kan også gjøre det ved å effektivisere tilbudet. Det vil være mer effektivt for en partner som driver med kantinedrift å utføre denne typen tjenester i stedet for at man selv skal utføre den, og benytter man seg av facility management, så samler man flere av støttetjenestene hos et selskap som har effektivisert i forhold til denne typen løsninger. Man kan dermed spare ved kun å effektivisere hvis man ikke ønsker at de ansatte skal føle at tilbudet deres i forhold til kantinedrift reduseres.

Valg av ren kantineleverandør

Selv om det er mange fordeler ved å benytte en leverandør for facility management, så kan det også finnes fordeler med å benytte en leverandør spesifikt for kantine. For eksempel kan man oppleve problemer med flere tjenester samtidig dersom leverandør av facility management av en eller annen grunn sliter med leveranse av tjenestene sine i en periode.

I stedet kan man fordele denne risikoen over flere leverandører. En vanlig problemstilling hos denne typen leverandører, er bemanning.

Hvis man opplever at leverandør av kantine en dag ikke klarer å levere den bemanningen som trengs for at din kantine skal fungere effektivt, så kan dette også gå utover andre støttetjenester hvis man benytter samme leverandør for alt.

Har man flere leverandører, så er det stor sjanse for at ikke alle leverandørene vil få denne typen utfordringer samtidig. Men denne typen risiko er noe man kan velge å godta for å spare på kostnader i bedriften.

Kilder: