Varemerkeregistrering kan være årsak til tvist ?>

Varemerkeregistrering kan være årsak til tvist

For alle som skal starte en virksomhet så er det veldig viktig å foreta en varemerkeregistrering av navnet på virksomheten. En kan også gjøre dette på for eksempel et spesielt produkt en produserer og er alene om. Ved å gjøre dette så har man enerett på navnet eller logoen slik at ingen andre kan ta det i bruk.

Varemerket er en stor del av verdien til selskapet og varemerkeregistrering betyr at man beskytter denne verdien. Man kan jo se for seg for eksempel at Coca Cola hadde glemt eller ikke visste at de burde gjort en varemerkeregistrering av det navnet? Verdien av selskapet ligger i navnet Coca Cola.

Varemerkeregistrering er noe av det første en burde gjøre når en starter en virksomhet. Ikke bare for å sikre seg eneretten til sitt eget merkenavn, men også for å sjekke at navnet en har valgt er mulig å registrere. Det er en rekke regler for hva som kan godkjennes, men heldigvis finnes det flere bedrifter som kan utføre denne tjenesten for de som ønsker det. På den måten blir varemerkeregistrering en ganske enkel affære. Spørsmålet er bare om en for godkjent og sikret seg det navnet en ønsker seg.

Enerett gir fordeler

Er man en klesprodusent og har utviklet et plagg som er ulikt andre og i tillegg har særpreg, og dette slår an og blir en trend. Da ønsker man å beskytte navnet på plagget slik at andre ikke lager lignende og bruker navnet selv. I tillegg kan det i verste fall hende at konkurrenten selv sender inn søknad på varemerkeregistrering av akkurat dette navnet. Navnet og varemerket har verdi i seg selv. Det er også en verden av markedsføring på tv, i sosiale media med mer. Å eie navnet betyr fordeler i markedsføringen samt at verdien på merkenavnet økes over tid.

  • Andre kan ikke bruke et merkenavn som noen har enerett på.
  • Verdien på merkenavnet stiger ved at det er registrert.
  • Et varemerke med enerett tiltrekker seg raskere investorer.

varemerker

En kjent norsk varemerke-tvist

I Norge har man faktisk noe som går under navnet potetgull-saken. Det er en tvist mellom to produsenter i Norge av potetgull, Maarud og Orkla som eier Kims. Denne tvisten foregikk i årene 2010 til 2016 da tvisten ble avgjort av Borgarting Lagmannsrett 16. desember i 2016. Denne saken som går under navnet potetgull-saken, omhandlet rettighetene til å bruke ordet potetgull. I tillegg stod striden om ordet potetgull kunne være et lovlig varemerke.

Maarud foretok en varemerkeregistrering av ordet potetgull i 2010. De hadde produsert potetgull som var laget av tynne potetskiver stekt i olje og kalt det for potetgull helt siden 1938. Da Maarud fikk dette godkjent som varemerke saksøkte Orkla Maarud. De krevde at Maaruds varemerke skulle slettes. Orkla eier og produserer Kims potetchips og hadde to hovedargumenter for hvorfor de mente at ordet potetgull ikke kunne være et lovlig og gyldig varemerke:

  • Potetgull er et beskrivende ord.
  • Potetgull er et ord som brukes av alle i Norge i daglig tale og er derfor et degenerert ord.

Oslo Tingrett dømte i 2015 at Maarud sitt varemerke potetgull ikke var et gyldig varemerke, og at det ikke skulle vært godkjent under varemerkeregistrering i 2010. Dommen ble selvfølgelig anket, for hvem vil vel ikke ha enerett til å bruke ordet potetgull i reklamer og på produkter?

kims og maarud

Som skrevet tidligere så ble dommen opprettholdt året etter, og alle kan fritt bruke dette ordet om sine varer på pakninger, i reklame med mer. To av årsakene til at varemerket ble erklært ugyldig av dommen var blant annet at:

  • Fordi ordet er beskrivende.
  • Ordet mangler særpreg og er ikke unikt.

Beskrivende ord i gjeldende bransje

En kan jo veldig enkelt se for seg begrensningene alle andre produsenter av potetgull ville fått hvis Maarud fikk beholde potetgull som et varemerke. Et annet eksempel på et beskrivende ord som brukes i matbransjen og som ikke er et varemerke er ordet ketchup. Alle produsenter som Idun, Mills og for eksempel Heinz bruker ordet ketchup på sine flasker. Navnene Idun, Mills og Heinz er derimot registrerte merkenavn som ingen andre kan bruke.

Det samme gjelder med tomatsuppe, spagetti, kjøttboller og alle andre navn på ulike matvarer. Ingen kan få godkjent gjennom varemerkeregistrering slike ord som varemerke. De beskriver hva det er og derfor sa rettet i potetgull-saken at potetgull var et beskrivende ord.

toro

Spesialister på varemerkeregistrering

Det finnes en rekke som spesialiserer seg på dette feltet og gjør jobben med varemerkeregistrering enten enklere å gjøre selv, eller så gjør de hele jobben for deg. På nettet kan en enkelt finne frem til slik bedrifter og nettsteder ved å søke på ordet varemerkeregistrering. Om en ønsker å gjøre mesteparten selv så kan det i hvert fall være greit at det finnes steder hvor en kan søke rådgivning hvis en står fast.

Kilde: https://norsk-patentbyra.no